Petuah kecil dari kakek

- Manunggal Syafaat -

#piweling

Redaksi Manunggal Syafaat

Panakawan dadi Lurah

Nonton pagelaran wayang kulit iku yen mung disawang sakeplasan, pancen isih mbingungake. Jalaran car ...

Redaksi Manunggal Syafaat

Pitutur ing Wayang Anoman

Miturut dongeng ing caritane wayang kulit, paraga Anoman iku umure kira-kira bisa nganti tekan 800 t ...

google images

Wayang Simbol Watak Manusia

Tokoh Togog, Mbilung, Semar dan Bathara Guru konon masih saudara sekandung. Menurut cerita, mereka t ...

google images

Getih lan Seni Macapat

Ing jaman saiki iku paguyuban seni macapat pancen isih ana, senajan grengsenge wis ora kaya jaman bi ...

Google Images

Bathara Kala Sang Dewa Waktu

Dalam dunia wayang seringkali kita melihat tokoh Bathara Kala dewa raksasa yang dikenal berwatak ben ...